Dobrý deň po slovensky!

Dobrý deň! Toto je zvláštna stránka pre slovenských priateľov!

 

Colin Symes je lider samostatneho krest'anskeho spoločenstva v Edinburgu, Community Church Edinburgh. Som ženatý, mám peknú manželku - Annu a máme tri deti – volajú sa Benjamin, Becky i Abigail.

 Edinburg je hlavné mesto Škotska; je to pekne mesto a má okolo pol milióna obyvatel'ov. Tak ako Bratislava, Edinburg má vel'a stredovekych budou, vel'ký hrad, ale má aj král'ovský palac a pekné hory. Jedna z nich, Arthur's Seat, je sopka (teraz nečinná).

 Môj vzt'ah so Slovenkom začal sa v roku 1994. Ako lider našho spoločenstva som pricestoval do Polska. Tam som sa stretol so skupinou zo Slovenska. Odvtedy som poznal vel'a dobrých bratov i sestier v Ježišovi, speciálne v rímsko-katolickej cirkvi, fakt ktorý mi bol vel'mi neobyčajný, pretože náše korene sú v protestanckej tradícii.

 S Timom na Slovensku v 2000r

 Bol som už odvtedy na Slovensku mnohokrat, ale treba povedat', že moja slovenčina je ešte vel'mi slabá!

Som ti vd'ačný za tvojú návštevu na mojej slovenskej stránke; ak chceš, možeš mi napisat' email po slovensky. Čakám na tvoje odkazy ! Ak chceš mat' kontakt s mojimi spolupracovnikami na Slovensku, prosím zavolaj Bohušovi alebo otcovi Michalovi v Klaštore redemptoristov, Kláštorná 2, 065 03 PODOLINEC Tel; (52) 4391254 Fax; (52) 4391130 alebo na ich stránke, http://www.cssr.sk/rieka/index.html

 Nech t'a Pán Ježiš vždz požehnáva ! S Pánom Bohom ! 

 

Vrát' sa na hlavnú stránku